Comissio executiva juny 2024

COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSORCI DE LA RIBERA,

Data: 18 DE JUNY DE 2024 (DIMARTS) Hora: 18 HORES

Lloc: CARRER DEL TARONGER, 116, ALZIRA (SEU DE LA MANCOMUNITAT/CONSORCI DE LA RIBERA)

ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
  1. Esborrany acta gener 2024
 2. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
  1. Donar compte de la liquidació del Pressupost 2023 i Dictamen del Compte General del Pressupost 2023
   2.1.INFORME_D_INTERVENCIO_CONSORCI_2023_-_SEFYCU_5210788
   2.1. Estat liquidació pressupost Consorci 2023
   2.1. Romananent de tresoreria
   2.1.Decreto_N_136_de_12062024_DECRET_LIQUIDACIO_CONSORCI_2023_-_SEGRA_854994
  2. Pla de Dinamització Comarcal en matèria de turisme 2024  (Diputació Provincial de València-Consorci de la Ribera). Donar compte de la sol·licitud i delegació en la Presidència per  a la signatura del Conveni. Sol·licitud a les mancomunitats de la Ribera Alta i Ribera Baixa del compromís d’aportació econòmica al Pla.
   2.2. Resolució pla dinamització
  3. Donar compte dels expedients de contractació d’obres dels Centre d’acollida d’animals abandonats ( adjudicació centre de L’Alcúdia i estat execució centre de Tavernes). Liquidació a les mancomunitats de l’aportació pel finançament de les obres
   2.3.Decreto_N_94_de_20052024_Decret_aprovacio_2a_certificacio_ECSA_SL_CENTRE_ACOLLIDA_ANIMALS_ABANDONATS
   2.3.02 Certif CAA Tavernes Abril24 Rev.01_sig_sig_f
   2.3.03 Certif CAA Tavernes Mayo24 Rev.02_sig_sig (002)
  4. Donar compte de l’estat execució del projecte Canya a la Canya del Consorci de la Ribera
   2.4.Decreto_N_102_de_23052024_Decret_aprovacio_6a_certificacio_TRAFISA_projecte_CANYA_A_LA_CANYA
   2.4.CERTIFICACIO_06_ABRIL_24_TRAFISA_OBRES_PROJECTE_CANYA_A_LA_CANYA
   2.4.CERTIFICACIO_07_MAIG_24_TRAFISA_OBRES_PROJECTE_CANYA_A_LA_CANYA
   2.4.Proposta liquidacio mancomunitats aportacio finançament del Consorci de la Ribera
 3. ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA
 4. PRECS I QÜESTIONS
Skip to content