Institució

¿Que és el Consorci?

Les Mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa conformen el Consorci de la Ribera, que té les finalitats següents:

  • Gestionar convenis de col·laboració entre les dos mancomunitats i altres organismes.
  • Gestionar les árees dependents dels Consorci:

Nota: Actualment Cullera es l’unic municipi que no pertany a la Mancomunitat de la Ribera Baixa

àrea promoció econòmica

Què du a terme polítiques actives d’ocupació e inserció laboral.

àrea d’energia

Què promou l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables.

àrea de turisme

Què gestiona la planificació turística comarcal.

àrea educació ambiental

Que promou l’educació per a reduir l’impacte ambiental de la societat.

 

Estatuts del Consorci de la Ribera

Modificació dels Estatuts del Consorci de la Ribera

Anunci al BOP sobre aprobació del preu public de les visites culturals i medi ambientals

Anunci al BOP sobre aprobació del preu public de la venda de productes turístics de Riberaturisme

Anunci al BOP sobre aprovació provisional de l’imposició i ordenació de la taxa per la prestació de serveis administratius en proves, procediments ó expedients de selecció de personal

II Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens consorci de la ribera 2024-2028

Protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe consorci de la ribera

Skip to content