Perfil del contratant

OBRES “ADEQUACIÓ I RECUPERACIÓ DEL CAMÍ NATURAL DE L’ANTIC TRENET”. (PLA DE DINAMITZACIÓ I GOVERNANÇA TURÍSTICA DE LA RIBERA)

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’AUDITORIA EXTERNA DE PRIMER NIVELL DELS PROJECTES SISMA, TEESCHOOLS I PROMINENT-MED DEL CONSORCI DE LA RIBERA

CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 2017/02 DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO PROMINENT MED DEL CONSORCI DE LA RIBERA

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 2017/03 DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REALITZACIÓ D’AUDITORIAS ENERGÈTIQUES DEL PROJECTE TEESCHOOLS DEL CONSORCI DE LA RIBERA

Skip to content