Projectes europeus

Home

Un projecte de cooperació internacional coordinat pel Consorci de Ribera i finançat amb dos milions d’euros per la Comissió Europea per a la creació d’un sistema de gestió de residus en un districte de l’illa de Sao Tomé i Príncep, que inclou la capital, amb l’objectiu de millorar les polítiques ambientals de la zona, evitar la degradació i els problemes sanitaris generats pels farcits sanitaris descontrolats i, al mateix temps, combatre la pobresa mitjançant la creació de llocs de treball verds mitjançant la creació de quatre xicotetes estacions comunitàries de compostatge i dues estacions de reciclatge perquè la població puga veure els resultats de l’esforç col·lectiu en la recollida selectiva i en el suport a la creació d’empreses que fomenten l’ús dels recursos i, d’aquesta manera, l’economia circular.

https://www.consorcidelaribera.com/rehdes

 

El proyecto desea promover el espíritu empresarial en el campo agrícola y facilitar la transmisión y adopción de nuevos procesos productivos y nuevos modelos de negocio basados ​​en conceptos como código abierto, FabLab, impresión 3D y herramientas 3D, realidad virtual, innovación abierta, observación de empleos, coworking.

https://www.farmer4.eu/

 

               

El objetivo de EASE es establecer los beneficios o las posibles ventajas de la educación para los refugiados adultos, concretamente en un área específica fundamental para la creación de empleo y la inclusión social. El colectivo principal al que está dirigido son las mujeres refugiadas. Así, el objetivo del proyecto es facilitar la integración de las mujeres refugiadas en el mercado laboral a través de la creación de empresas. Co-financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea.

https://www.facebook.com/easeproject.eu

               

ALTERNATIVA pretende facilitar la transferencia de buenas prácticas e ideas de emprendedurismo social, fortalecer el espíritu comunitario y aumentar la motivación para la participación en la sociedad mediante la creación de una colección de iniciativas locales de emprendimiento social existentes en cada país y fomentar un entendimiento común del campo del emprendimiento social a nivel europeo. Co-financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea.

https://www.facebook.com/alternativacommunity

              

NEXT DOOR pretende promover el capital social en los barrios, fomentando la protección de las personas mayores, aumentando sus niveles de autoestima y calidad de vida. NEXT DOOR se basa en el desarrollo de las habilidades de los profesionales que trabajan para la comunidad a nivel local, mejorando las competencias técnicas y sociales para apoyar un mejor desempeño del trabajo y su contribución a la cohesión de la región, poniendo en contacto a las organizaciones comunitarias y a los formadores. Co-financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea.

http://www.nextdoor-project.org/

http://app.nextdoor-project.org/

Recursos educatius – Àrea Promoció Econòmica (consorcidelaribera.com)

               

El proyecto ELP Transport consiste en una Asociación Estratégica cuyo objetivo es desarrollar productos innovadores en el ámbito de la Formación Profesional para el Sistema de Transporte Público Local, desarrollados a nivel transnacional y sobre la base de una acción coordinada entre la investigación, las empresas de Transporte Público, los formadores y las comunidades locales. Está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea.

https://www.elptransport.eu/

https://www.facebook.com/ELPTrasport

             

ESCAPE 2 tiene como objetivo desarrollar una estrategia común de los países participantes para hacer efectivo el impacto en las comunidades locales y la economía y fomentar la cooperación transnacional y la creación de redes de todos los actores con las autoridades locales/regionales y nacionales con competencias en turismo. Cofinanciado por el programa Eramus+ de la Unión Europea.

www.escape2project.org/

https://www.facebook.com/escape2project

Recursos educatius – Àrea Promoció Econòmica (consorcidelaribera.com)

El projecte WATT ELSE agrupa una xarxa d’actors que representen empreses, universitats, organitzacions de formació, autoritats locals i organitzacions laborals d’arreu d’Europa amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament de l’àmbit d’activitat energètic a la seva àrea laboral. En un context de mutació de la producció energètica, aquest consorci pretén ajudar els territoris participants i els seus actors locals a adaptar-se a aquests nous reptes ambientals i de competitivitat.

https://energia.consorcidelaribera.com/actualitzacio-web-projecte-watt-else/

 

El projecte LIFE REPTES “Renewable bio-hydrogen production technologies from lignocellulosic waste and sewage sludge co-fermentation” té com a objectiu reduir l’emissió massiva de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI) i de partícules derivats de la crema de palla d’arròs, la qual cosa afecta la qualitat de vida de les poblacions pròximes, mitjançant la implementació d’un nou model circular que integra la producció de biohidrogen a partir de subproductes lignocelulosics pretractats i llots d’EDAR mitjançant un procés de fermentació fosca.

https://energia.consorcidelaribera.com/life-reptes/

https://www.linkedin.com/company/life-reptes/

https://twitter.com/LifeReptes

El projecte DigTourism preten trobar noves solucions de formació no reglada per a millorar la capacitació dels funcionaris i professionals que treballen amb municipis/administracions públiques en l’àmbit turístic, per a ampliar l’oferta d’oci en atraccions turístiques sostenibles. Així, contribuirà a buscar les necessitats formatives en temes de turisme sostenible entre els professionals públic i privats de la Ribera.

www.facebook.com/groups/digtourism/

DigTourism_Bulletí

Newsletter#1- DIGTOURISM

Newsletter#2- DIGTOURISM

Newsletter#3- DIGTOURISM

El projecte e-COOP, 2022-1-SK01-KA220-VET-0000855, té com a objectiu  el promocionar projectes de cooperació en temes d’energia  i medi  ambient entre els organismes públics, empreses privades i ciutadania en  general. Així, tracta de proporcionar eines clau per a comprendre el  paper de les cooperatives energètiques en els processos de transició  energètica en les zones rurals a través d’un programa de formació  flexible que ajuda a tancar les llacunes existents en la gestió dels  processos de transició energètica en les zones rurals.

https://ecooptransition.eu/

DigiFABS té com a objectiu fomentar les capacitats digitals, de  resiliència i d’innovació per a optimitzar la gestió de la transformació  digital en les PIME del sector de processament d’aliments i begudes. El  projecte és finançat per Erasmus Partnerships for Innovation  Alliances de la UE i està format per 14 entitats: FH Münster  University *of Applied Skills, Alemanya (coordinadors), Consorci de  la Ribera (Espanya), Stichting Hogeschool van Amsterdam (Països  Baixos), UIIN (Països Baixos), Slovenska Polnohospodarska Univerzita  V Nitre (Eslovàquia), NUIM (Irlanda), Univewersytet Szczecinski  (Polònia), Momentum (Irlanda), Bia Innovator Campus (Irlanda),  WestMBH (Alemanya), Preneurz (Països Baixos), Federation Of  Associations Of Scientifically Technical Notes Council Of The  Zachodniopomorski Region In Szczecin (Polònia), New EDU Co (  Eslovàquia ) i ECECT (Xipre).

https://digifabs.eu/

Skip to content