Vint-i-huit escoles de La Ribera presenten projectes educatius vinculats al Xúquer

  • El programa d’Educació Ambiental contribueix a crear consciència ambiental en l’alumnat, la qual cosa repercuteix en un millor enteniment dels recursos hídrics i en un comportament més sostenible.
  • Les accions s’emmarquen en l’ambiciós pla “Canya a la canya”, desenvolupat pel Consorci de La Ribera i Fundació Limne en 13 municipis.
  • Les accions compten amb el suport de la Fundación Biodiversidat del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

31 de maig de 2024.- El projecte “Canya a la Canya”, coordinat pel Consorci de La Ribera i la Fundació Limne, reitera la seua aposta per l’Educació Ambiental com un dels pilars per a donar a conéixer el mitjà hídric i el seu ecosistema, conscienciant a la societat sobre els problemes que amenacen al *Xúquer, com la presència d’espècies invasores o el canvi climàtic i aportant claus i mecanismes per a la seua conservació i millora.

Amb l’objectiu de reforçar la formació en temes mediambientals, l’equip de “Canya a la Canya” va presentar a l’inici del curs escolar una Guia de Ferramentes d’Educació Ambiental, les línies d’actuació de la qual s’han desplegat durant este semestre.

L’objectiu de la guia era facilitar al professorat materials de referència sobre la manera d’integrar els temes i conceptes relacionats amb el riu en els sistemes educatius formals i no formals. A l’empara d’esta guia i dels tallers educatius oferits pel projecte “Canya a la canya”, els centres escolars de La Ribera han desenvolupat diverses propostes en els quals s’han tractat temes com el canvi climàtic, la sequera, els riscos d’inundació, la biodiversitat, els residus sòlids i la restauració d’ecosistemes, entre altres.

A més, les propostes de tallers van fomentar eixir de l’aula i acostar-se als entorns naturals dels municipis en els quals s’aplica la campanya, perquè l’alumnat adquirisca coneixements i consciència ambiental, de manera pràctica, sobre la protecció del nostre entorn, tant dels recursos hídrics com del medi ambient, així com de la història i la cultura que ens unix al Xúquer.

Presentació de resultats

Durant esta última setmana s’han realitzat dos trobades (una enfocat a primària i un altre a secundària), en els quals el professorat dels vint-i-huit centres educatius participants va exposar les seues propostes i resultats, a través de presentacions orals i tipus pòster que després van ser votades pels mateixos assistents i per l’equip tècnic del projecte, amb l’ànim de premiar les experiències educatives més innovadores.

«En esta primera edició de la campanya hem valorat positivament les propostes més transversals», assenyala Sales Tomàs, directora de la Fundació Limne, «destacant a aquells centres que han aconseguit involucrar a un major ventall d’assignatures en la seua proposta educativa sobre el Xúquer».

En representació del Consorci de La Ribera, Paqui Momparler Orta i Óscar Navarro Torres, destaquen que «els rius travessen diferents paisatges i cultures, per això creiem que l’educació ambiental ha d’imitar-los i afermar estos projectes transversals com un element de transformació educativa».

Esta proposta educativa del projecte “Canya a la canya” es beneficia d’una convocatòria d’ajudes, impulsada per la Fundación Biodiversidat del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), per a la restauració d’ecosistemes fluvials i la reducció del risc d’inundació en els entorns urbans, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

 

 

Visita a les actuacions del projecte Canya a la canya en els municipis de Sueca, Riola i Fortaleny

  • El proyecto «Canya a la canya» cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

8 de mayo de 2024.-  El alcalde de Sueca, Dimas Vázquez y el alcalde de Fortaleny, Antonio Sellés, han inspeccionado la zona de actuación del Canya a la canya de sus municipios con la presencia del presidente del Consorci de la Ribera, Josep Mur Díaz-Hellín.

El Consorci de la Ribera, entidad formada por la Mancomunitat de la Ribera Alta y la Mancomunitat de la Ribera Baixa, ha estado también representada por la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler Orta y el vicepresidente del Consorci de la Ribera, Toni Barea. También han estado presentes Paqui Oltra, en representación del Ayuntamiento de Riola y la concejala de medio ambiente del Ayuntamiento de Sueca, Angela Marí.

Durante la visita por la zona de actuación, técnicos del proyecto Canya a la canya han realizado una explicación técnica a las autoridades de las actuaciones y se han contextualizado dentro de todo el proyecto. Representantes de la fundación Limne han explicado las acciones en materia de comunicación, formación y participación ciudadanas previstas en el proyecto.

En esta fase, se llevará a cabo un desbroce previo de la parte aérea de la caña común (Arundo donax L.) para, posteriormente, proceder al cubrimiento colocando manualmente de una cobertura completamente opaca, para realizar posteriormente un seguimiento y retirar del cubrimiento.

El desbroce y tapado con plantación posterior corresponde a una superficie de actuación en estos tres municipios de 15.000m² aproximadamente en Riola, 10.000m² aprox en Fortaleny y 7.000m² de elminación total sin cubrimiento, y en Sueca, 18.000m² aprox y 3.500m² aprox de transformación de zonas de cultivo como espacio fluvial.

El objetivo final, además de la restauración medioambiental de la zona, es poner en valor el Xúquer y acercar este espacio de elevado valor a la ciudadanía, es por eso que el proyecto también incluye actuaciones de sensibilización y concienciación ciudadana que desarrolla la Fundación Limne.

El Consorci de la Ribera y la Fundació Limne han anunciado la creación de un gran corredor verde entre Sumacàrcer y el mar, centrado en la conservación y mejora del río Xúquer a través de acciones de gestión y control de especies invasoras, recuperación de vegetación autóctona, retirada de material obstructivo, transformación de zonas de cultivo abandonadas para generación de espacio natural fluvial y estabilización y retranqueo de márgenes.

Las acciones diseñadas para este gran corredor verde involucran una superficie de 124.358 m² a lo largo de 75 km del río Xúquer a su paso por los municipios de Sumacàrcer, Antella, Gavarda, Castelló, Alberic, Benimuslem, Alzira, Algemesí, Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Sueca, Riola, Fortaleny y Cullera.

La fundación Limne ha movilizado a casi 300 ciudadanos dentro de las actividades de participación del proyecto y espera al finalizar la campaña educativa implicar a 29 centros escolares, el que supone 7.500 escolares implicados al proyecto.

FONDOS EUROPEOS

El proyecto presentado por el Consorci de la Ribera y Limne, denominado «Canya a la canya», ha sido beneficiado con 3.747.949,03 € en una convocatoria de ayudas, impulsada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), para la restauración de ecosistemas fluviales y la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

La convocatoria, que recibió un total de 230 propuestas, ha seleccionado 37 proyectos, entre las que se encuentra «Canya a la canya», al presentar iniciativas que impulsan soluciones basadas en la naturaleza que, además de restaurar e incrementar la biodiversidad y los valores ambientales del Xúquer, contribuyen significativamente a reducir los riesgos de inundación en sus tramos urbanos. Además, el proyecto se ocupa de sensibilizar a la población sobre la importancia de la restauración fluvial como herramienta para reducir el impacto de las inundaciones y de transferir el conocimiento adquirido a otros municipios con problemas similares, de modo que se multipliquen los beneficios de la iniciativa.

Visita a les actuacions del projecte Canya a la canya al seu pas pel municipi d’Albalat de la Ribera

  • El proyecto «Canya a la canya» cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

2 de mayo de 2024.-  El alcalde de Albalat de la Ribera, Jose Antonio Roig Ferrer y el presidente del Consorci de la Ribera, Josep Mur Díaz-Hellín; han visitado las actuaciones que se están realizando del proyecto Canya a la canya a su paso por el municipio de Albalat de la Ribera, estando presentes la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, Manuela Egea Moreno; la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler Orta. También han asistido al acto los concejales de Albalat de la Ribera; Josep Sala, concejal de comercio, joventud, fiestas y comunicación y Nuria Sarrió concejala de cultura, patrimonio y memoria histórica y la concejala de medio ambiente del Ayuntamiento de Sueca, Angela Marí.

Durante la visita por la zona de actuación, técnicos del proyecto Canya a la canya han realizado una explicación técnica a las autoridades de las actuaciones y se han contextualizado dentro de todo el proyecto. Representantes de la fundación Limne han explicado las acciones en materia de comunicación, formación y participación ciudadanas previstas en el proyecto.

Para la consecución del objetivo principal que se persigue en este proyecto, se han definido un total de seis acciones que agrupan una serie de actuaciones enfocadas a tal fin. En el caso del municipio de Albalat de la Ribera, actualmente se están llevando a cabo dos de estas acciones.

La primera acción es la gestión y control de especies exóticas invasoras, eliminando las especies invasoras existentes en las zonas de actuación, siendo la especie objeto principal la caña común (Arundo donax L.). Para ello, en función de la zonificación ejecutada según las características del terreno y la viabilidad de ejecución de los mismos, los métodos de eliminación serán la eliminación mediante sombreado, siguiendo el procedimiento de siega, cubrimiento, seguimiento y retirada del cubrimiento y la eliminación mediante extracción del rizoma.

La segunda acción que se realizará en Albalat de la Ribera es la retirada de geotextil abandonado, retirando el geotextil instalado en gestiones de cañaveral anteriores que, por unas causas u otras, no se ha retirado y actualmente se encuentra enterrado o semienterrado en diferentes localizaciones.

El objetivo final, además de la restauración medioambiental de la zona, es poner en valor el Xúquer y acercar este espacio de elevado valor a la ciudadanía, es por eso que el proyecto también incluye actuaciones de sensibilización y concienciación ciudadana que desarrolla la Fundación Limne.

El Consorci de la Ribera y la Fundació Limne han anunciado la creación de un gran corredor verde entre Sumacàrcer y el mar, centrado en la conservación y mejora del río Xúquer a través de acciones de gestión y control de especies invasoras, recuperación de vegetación autóctona, retirada de material obstructivo, transformación de zonas de cultivo abandonadas para generación de espacio natural fluvial y estabilización y retranqueo de márgenes.

Las acciones diseñadas para este gran corredor verde involucran una superficie de 124.358 m² a lo largo de 75 km del río Xúquer a su paso por los municipios de Sumacàrcer, Antella, Gavarda, Castelló, Alberic, Benimuslem, Alzira, Algemesí, Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Sueca, Riola, Fortaleny y Cullera.

La fundación Limne ha movilizado a casi 300 ciudadanos dentro de las actividades de participación del proyecto y espera al finalizar la campaña educativa implicar a 29 centros escolares, el que supone 7.500 escolares implicados al proyecto.

FONDOS EUROPEOS

El proyecto presentado por el Consorci de la Ribera y Limne, denominado «Canya a la canya», ha sido beneficiado con 3.747.949,03 € en una convocatoria de ayudas, impulsada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), para la restauración de ecosistemas fluviales y la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

La convocatoria, que recibió un total de 230 propuestas, ha seleccionado 37 proyectos, entre las que se encuentra «Canya a la canya», al presentar iniciativas que impulsan soluciones basadas en la naturaleza que, además de restaurar e incrementar la biodiversidad y los valores ambientales del Xúquer, contribuyen significativamente a reducir los riesgos de inundación en sus tramos urbanos. Además, el proyecto se ocupa de sensibilizar a la población sobre la importancia de la restauración fluvial como herramienta para reducir el impacto de las inundaciones y de transferir el conocimiento adquirido a otros municipios con problemas similares, de modo que se multipliquen los beneficios de la iniciativa.

 

Visita a les obres del projecte Canya a la canya al seu pas pel municipi d’Algemesí

  • El proyecto «Canya a la canya» cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

27 de febrero de 2024.-  El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis Bretones junto con Paqui Momparler Orta, Presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta en representación del Consorci de la Ribera Alta y Jorge Rodil, concejal de parques y jardines, y espacios naturales de Algemesí, han visitado las obras del proyecto Canya a la canya a su paso por el municipio de Algemesí.

Durante la visita por la zona de actuación, técnicos del proyecto Canya a la canya han realizado una explicación técnica a las autoridades de las actuaciones y se han contextualizado dentro de todo el proyecto. Representantes de la fundación Limne han explicado las acciones en materia de comunicación, formación y participación ciudadanas previstas en el proyecto.

Para la consecución del objetivo principal que se persigue en este proyecto, se han definido un total de seis acciones que agrupan una serie de actuaciones enfocadas a tal fin. En el caso del municipio de Algemesí, actualmente se están llevando a cabo tres de estas acciones.

La primera acción es la gestión y control de especies exóticas invasoras con eliminación de la caña mediante sombreado, está acción se está llevando a cabo actualmente, con una duración de trabajo en el sitio de unas dos semanas para realizar el cubrimiento, el posterior descubrimiento se llevará a cabo en unos dieciocho meses aproximadamente.

La segunda acción que se está realizando es la gestión y control de la vegetación autóctona con una gestión del arbolado que se lleva a cabo en aquellos casos en que se ha constatado un peligro para la seguridad de las personas o como peligro derivado de los riesgos de inundación.

La tercera acción es la retirada del geotextil abandonado que se realizará después del verano, dicha acción tiene por objetivo la retirada de geotextil instalado en gestiones de cañaveral anteriores que, por unas causas u otras, no se ha retirado y actualmente se encuentra enterrado o semi enterrado en diferentes localizaciones.

El objetivo final, además de la restauración medioambiental de la zona, es poner en valor el Xúquer y acercar este espacio de elevado valor a la ciudadanía, es por eso que el proyecto también incluye actuaciones de sensibilización y concienciación ciudadana que desarrolla la Fundación Limne.

El Consorci de la Ribera y la Fundació Limne han anunciado la creación de un gran corredor verde entre Sumacàrcer y el mar, centrado en la conservación y mejora del río Xúquer a través de acciones de gestión y control de especies invasoras, recuperación de vegetación autóctona, retirada de material obstructivo, transformación de zonas de cultivo abandonadas para generación de espacio natural fluvial y estabilización y retranqueo de márgenes.

Las acciones diseñadas para este gran corredor verde involucran una superficie de 124.358 m² a lo largo de 75 km del río Xúquer a su paso por los municipios de Sumacàrcer, Antella, Gavarda, Castelló, Alberic, Benimuslem, Alzira, Algemesí, Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Sueca, Riola, Fortaleny y Cullera.

La fundació Limne ha mobilitzat a quasi 300 ciutadans dins les activitats de participació del projecte i espera en finalitzar la campanya educativa implicar a 29 centres escolars, el que suposa 7.500 escolars implicats al projecte.

FONDOS EUROPEOS

El proyecto presentado por el Consorci de la Ribera y Limne, denominado «Canya a la canya», ha sido beneficiado con 3.747.949,03 € en una convocatoria de ayudas, impulsada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), para la restauración de ecosistemas fluviales y la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

La convocatoria, que recibió un total de 230 propuestas, ha seleccionado 37 proyectos, entre las que se encuentra «Canya a la canya», al presentar iniciativas que impulsan soluciones basadas en la naturaleza que, además de restaurar e incrementar la biodiversidad y los valores ambientales del Xúquer, contribuyen significativamente a reducir los riesgos de inundación en sus tramos urbanos. Además, el proyecto se ocupa de sensibilizar a la población sobre la importancia de la restauración fluvial como herramienta para reducir el impacto de las inundaciones y de transferir el conocimiento adquirido a otros municipios con problemas similares, de modo que se multipliquen los beneficios de la iniciativa.

El president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer visita les obres del projecte Canya a la canya a Alzira

  • El proyecto «Canya a la canya» cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

22 de diciembre de 2023.-  Alzira, una de las primeras ciudades en acoger las obras del proyecto Canya a la Canya, ha recibido la visita del presidente de la Confederación Hidrográfica del Xúquer, Miguel Polo, que ha podido examinar de primera mano la zona de actuación del proyecto junto con el alcalde de la localidad, Alfons Domínguez, el president del Consorci de la Ribera, Josep Mur, y la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler.

Las tareas del proyecto que se están realizando actualmente en Alzira son el desbroce y eliminación de la especie exótica invasora Arundo Donax, más conocida como “caña” para posibilitar la posterior estabilización del margen con la construcción de muros Krainer. Además de ello, en el nuevo espacio limpio disponible junto al rio Júcar se realizará una plantación de especies autóctonas de bosque de Ribera en una zona que actualmente es de cultivo. De este modo se generará un ecosistema fluvial de elevado valor en dicha zona.

El objetivo final del proyecto, además de la restauración medioambiental de la zona, es poner en valor el rio Júcar en la cuenca baja (entre Sumacàrcer y la desembocadura en Cullera) y acercar este espacio de elevado valor a la ciudadanía. Es por eso que el proyecto también incluye actuaciones de sensibilización y concienciación ciudadana que desarrolla la Fundación Limne, socia del proyecto.

Gracias al proyecto “Canya a la Canya” se generará un gran corredor verde vinculado al Júcar entre Sumacàrcer y el mar, centrado en la conservación y mejora del río a través de acciones de gestión y control de especies invasoras, recuperación de vegetación autóctona, retirada de material obstructivo, transformación de zonas de cultivo abandonadas para generación de espacio natural fluvial y estabilización de márgenes.

Las acciones diseñadas para este gran corredor verde involucran una superficie de 124.358 m² a lo largo de 75 km del río Júcar a su paso por los municipios de Sumacàrcer, Antella, Gavarda, Castelló, Alberic, Benimuslem, Alzira, Algemesí, Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Sueca, Riola, Fortaleny y Cullera.

Se trata de una apuesta estratégica para los municipios del Consorci de la Ribera colindantes al río que, además de combatir el riesgo de inundación y los efectos del cambio climático, se centrará en generar un uso público sostenible y sistemas de participación y gobernanza en los que se podrá involucrar a la ciudadanía.

FONDOS EUROPEOS

El proyecto gestionado por el Consorci de la Ribera con la colaboración de la Fundación Limne, denominado «Canya a la Canya», ha sido beneficiado con 3.747.949,03 € en una convocatoria de ayudas, impulsada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), para la restauración de ecosistemas fluviales y la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

La convocatoria, que recibió un total de 230 propuestas, ha seleccionado 37 proyectos, entre las que se encuentra «Canya a la canya», al presentar iniciativas que impulsan soluciones basadas en la naturaleza que, además de restaurar e incrementar la biodiversidad y los valores ambientales del Júcar, contribuyen significativamente a reducir los riesgos de inundación en sus tramos urbanos. Una vez se finalice el proyecto, se pretende la puesta en valor del entorno del río y que este recurso, gestionado de forma sostenible, permita una mayor dinamización territorial.

Arranquen les obres del projecte Canya a la canya

  • El proyecto «Caña a la caña» cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

28 de noviembre de 2023.- Los municipios de Sumacàrcer y Alzira serán los que marcaran el inicio de este ambicioso y tan relevante proyecto para la Ribera de Xúquer, seguidos de Antella, Gavarda, Alberic, Algemesí y Benimuslem. El recorrido del proyecto se realiza aguas arriba y va en descenso hasta la desembocadura donde se irán sumando los municipios de Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Riola, Sueca, Fortaleny, para finalizar en Cullera.

El Consorci de la Ribera y la Fundació Limne han anunciado la creación de un gran corredor verde entre Sumacàrcer y el mar, centrado en la conservación y mejora del río Xúquer a través de acciones de gestión y control de especies invasoras, recuperación de vegetación autóctona, retirada de material obstructivo, transformación de zonas de cultivo abandonadas para generación de espacio natural fluvial y estabilización y retranqueo de márgenes.

Las acciones diseñadas para este gran corredor verde involucran una superficie de 124.358 m² a lo largo de 75 km del río Xúquer a su paso por los municipios de Sumacàrcer, Antella, Gavarda, Castelló, Alberic, Benimuslem, Alzira, Algemesí, Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Sueca, Riola, Fortaleny y Cullera.

«Se trata de una apuesta estratégica para los municipios del Consorci de la Ribera colindantes al río que, además de combatir el riesgo de inundación y los efectos del cambio climático, se centrará en generar un uso público sostenible y sistemas de participación y gobernanza en los que se podrá involucrar a la ciudadanía», ha explicado desde el ente comarcal su presidente, Òscar Navarro.

El martes 28 de noviembre de 2023 han dado comienzo las obras del proyecto Canya a la Canya, concretamente en el municipio de Sumacàrcer. Las actuaciones que van a realizarse en este municipio son la retirada de la caña, especie exótica invasora, y el cubrimiento del espacio donde se han retirado las cañas con un geotextil que evitará que vuelva a crecer esta especie en las zonas de actuación, además se realizará una limpieza general del área.

Pasado el periodo correspondiente necesario para asegurar la completa desaparición de la caña, se realizará una plantación de especies autóctonas de bosque de Ribera.

En el municipio de Alzira, a su vez, se llevarán a cabo las mismas actuaciones y una estabilización de taludes con una metodología de muros krainer. Además, se gestionará una zona que actualmente es de cultivo para la generación de una extensión de bosque de Ribera.

Con la finalidad de ejecutar las obras con la mayor celeridad posible, se llevarán a cabo con dos equipos de trabajo simultáneamente.

El objetivo final, además de la restauración medioambiental de la zona, es poner en valor el Xúquer y acercar este espacio de elevado valor a la ciudadanía, es por eso que el proyecto también incluye actuaciones de sensibilización y concienciación ciudadana que desarrolla la Fundación Limne.

FONDOS EUROPEOS

El proyecto presentado por el Consorci de la Ribera y Limne, denominado «Canya a la canya», ha sido beneficiado con 3.747.949,03 € en una convocatoria de ayudas, impulsada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), para la restauración de ecosistemas fluviales y la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

La convocatoria, que recibió un total de 230 propuestas, ha seleccionado 37 proyectos, entre las que se encuentra «Canya a la canya», al presentar iniciativas que impulsan soluciones basadas en la naturaleza que, además de restaurar e incrementar la biodiversidad y los valores ambientales del Xúquer, contribuyen significativamente a reducir los riesgos de inundación en sus tramos urbanos. Además, el proyecto se ocupa de sensibilizar a la población sobre la importancia de la restauración fluvial como herramienta para reducir el impacto de las inundaciones y de transferir el conocimiento adquirido a otros municipios con problemas similares, de modo que se multipliquen los beneficios de la iniciativa.

Skip to content