Institution

What is the Consorci?

Les Mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa conformen el Consorci de la Ribera, que té les finalitats següents:

  • Gestionar convenis de col·laboració entre les dos mancomunitats i altres organismes.
  • Gestionar les árees dependents dels Consorci:

Nota: Actualment Cullera es l’unic municipi que no pertany a la Mancomunitat de la Ribera Baixa

economic promotion area

Que du a terme polítiques actives d’ocupació e inserció laboral.

energy area

Que promou l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables.

tourism area

Que gestiona la planificació turística comarcal.

environmental education area

Que promou un bon ús d´energies renovables.

 

Estatuts del Consorci de la Ribera

Modificació dels Estatuts del Consorci de la Ribera