Ocupació pública

BASES GENERALS DELS PROCESSOS SELECTIUS DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ I CONTRACTAT LABORAL TEMPORAL DEL CONSORCI DE LA RIBERA

BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA SELECCIÓ DE 3 CAPATASSOS PER AL PROJECTE CANYA A LA CANYA . Procés tramitat per Labora amb oferta núm. 6540414/0 – TERMINI D’INSCRIPCIÓ DEL 12.07.24 FINS 22.07.24 AMDÒS INCLOSOS

BBEE BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE TÈCNIC DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ DIGITAL – TERMINI D’INSCRIPCIONS OBERT FINS 15-09-2023 (PUBLICAT BOE 11-08-2023)

BBEE BORSA DE TREBALL TEMPORAL D’ASSESSORAMENT EMPRESARIAL – TERMINI D’INSCRIPCIONS OBERT FINS 15-09-2023 (PUBLICAT BOE 11-08-2023)

BBEE BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE COMERCIALS-VISITADORS/RES D’EMPRESES – TERMINI D’INSCRIPCIONS OBERT FINS 15-09-2023 (PUBLICAT BOE 11-08-2023)

BBEE I CONVOCATÒRIA 3 PLACES ADL (CONCURS) – TERMINI D’INSCRIPCIONS OBERT FINS 23-01-2023 14:00h (PUBLICAT BOE 28-11-2022)

BBEE I CONVOCATÒRIA 1 PLAÇA ENGINYER/A TÈCNIC (CONCURS) – TERMINI D’INSCRIPCIONS OBERT FINS 28-12-2022 (PUBLICAT BOE 28-11-2022)

BBEE I CONVOCATÒRIA 1 PLAÇA ADMINISTRATIU/VA (CONCURS) – TERMINI D’INSCRIPCIONS OBERT FINS 28-12-2022 (PUBLICAT BOE 28-11-2022)

BBEE I CONVOCATÒRIA 1 PLAÇA TÈCNIC/A DE TURISME (CONCURS) – TERMINI D’INSCRIPCIONS OBERT FINS 01/03/23 fins 14:00 hores (PUBLICAT BOE 28-11-2022)

BBEE I CONVOCATÒRIA 1 PLAÇA TÈCNIC/A FORMACIÓ ÀREA EDUCACIÓ AMBIENTAL (CONCURS) – TERMINI D’INSCRIPCIONS OBERT FINS 28-12-2022 (PUBLICAT BOE 28-11-2022)

BBEE I CONVOCATÒRIA 2 PLACES TÈCNIC/A ENERGIA (CONCURS) – TERMINI D’INSCRIPCIONS OBERT FINS 28-12-2022 (PUBLICAT BOE 28-11-2022)

BBEE I CONVOCATÒRIA 1 PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA (CONCURS-OPOSICIÓ) – TERMINI D’INSCRIPCIONS OBERT FINS 28-12-2022 (PUBLICAT BOE 28-11-2022)


NORMES APLICABLES, AMB CARÀCTER GENERAL, PER A LA GESTIÓ DE LES BORSES DE TREBALL TEMPORAL DEL CONSORCI

ACTA DEFINITIVA DE SELECCIÓ SUBSTITUCIÓ AEDL CONSORCI 2021

ANUNCI AVALUACIÓ MÈRITS I PROPOSTA FORMACIÓ BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER OBRA O SERVEI DETERMINAT DEL PROJECTE MED-InA

ANUNCI RESULTATS PROVA PRÀCTICA – DATA PRESENTACIÓ MÈRITS PROJECTE Med-InA

LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS/SES, PROVES I COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL PROJECTE Med-InA

RESULTATS DE LA PROVA DE VALENCIÀ I ORDRE D’ACTUACIÓ PROVA PRÀCTICA PROJECTE Med-InA

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS-SES ASSESSORS-ES PROJECTE MED-InA

Constitució del Tribunal, prova pràctica, baremació de mèrits de la persona aspirant i resultat definitiu, del procés de selecció de personal laboral temporal (lloc de treball: coordinador/a) per a l’execució del Projecte MED-InA

LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS/SES, EXAMEN I I COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL del procés de selecció de personal laboral temporal per obra o servei determinat per a l’execució del projecte Med-InA

Convocatòria del procés de selecció de personal laboral temporal per obra o servei determinat per a l’execució del projecte MED-InA

BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE PROMOTORS/ES D’OCUPACIÓ (ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL PERSONES ADMESSES, TRIBUNAL I DATES PROVA PREVIA DE VALENCIÀ I PROVA DE LA FASE D’OPOSICIÓ

ACTA DEFINITIVA DE SELECCIÓ SUBSTITUCIÓ AEDL CONSORCI

ACTA DE SELECCIÓ AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL 2019

ACTA DE SELECCIÓ AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL 2018

BORSA TÈCNICS MARQUETING I COMUNICACIÓ DIGITAL

BORSA TÈCNICS PROMOCIÓ D’OCUPACIÓ

BORSA AUXILIARS ADMINISTRATIUS

BORSA D’ENGINYERS

OCUPACIÓ MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

Anunci al BOP sobre aprovació provisional de l’imposició i ordenació de la taxa per la prestació de serveis administratius en proves, procediments ó expedients de selecció de personal

Skip to content