Presidente

 

La comarca de la Ribera, dividida administrativament en la Ribera Alta i la Ribera Baixa, té un gran conjunt d’elements cohesionadors que fan que els seus habitants tinguen els mateixos problemes i les mateixes necessitats. I és aquest el motiu pel qual la Mancomunitat de la Ribera Alta i la Mancomunitat de la Ribera Baixa han constituït el Consorci de la Ribera.

Aquest consorci té com a finalitat gestionar, rendibilitzar i ordenar tots aquells serveis i recursos que necessiten els pobles riberencs. La seua missió és vetllar pel medi ambient, el desenvolupament socioeconòmic i qualsevol altra finalitat que siga d’interés en l’àmbit comarcal, àmbit que necessàriament ha de potenciar-se com a àrea adequada per a la prestació de serveis de caràcter supramunicipal.

Així, el Consorci de la Ribera treballa dia a dia per fer que la comarca de la Ribera siga cada vegada millor i perquè els seus habitants vegen cobertes les seues necessitats.

 

Òscar Navarro Torres

President del Consorci de la Ribera

Ir al contenido