SESSIÓ ORDINARIA 2020/02 DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE LA RIBERA:

SESSIÓ ORDINARIA 2020/02 DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE LA RIBERA:

DIA: 21 DE DESEMBRE DE 2020

HORA: 13.00 HORES

LLOC: PLATAFORMA TELEMÀTICA

ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
 2. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE.
  1. SERVEI DE RECOLLIDA D’ANIMALS ABANDONATS.
   1. OFERIMENT TERRENYS
   2. OFERIMENT AJUNTAMENT L’ALCÚDIA
   3. ADHESIONS
   4. ACORD
  2. DONAR COMPTE DEL CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS SOBRE INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES EN EDIFICIS MUNICIPALS (SUBVENCIÓ IDAE)
  3. NORMES DE FUNCIONAMENT DE LES BORSES DE TREBALL TEMPORAL DEL CONSORCI DE LA RIBERA
  4. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, PLANTILLA I RLT PER A 2021
   1. PROPOSTA APROVACIÓ PRESSUPOST 2021
   2. BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2021
   3. MEMÒRIA PRESSUPOST 2021
 3. ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA.
 4. PRECS I QÜESTIONS.
Skip to content