Junta General Maig 2022

SESSIÓ ORDINARIA 2022/01 DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE LA RIBERA, que es celebrarà  el dia:

DIA: 26 DE MAIG DE 2022

HORA: 11.30 HORES

LLOC: SEU DEL CONSORCI DE LA RIBERA

Carrer taronger, 116, 46600 Alzira

ORDRE DEL DIA:

1.APROVACIO DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2.ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

2.1.Inici expedient per a la licitació conjunta de subministraments d’energia als municipis (elèctrics i gas)

2.2. Conveni amb municipis i MRA per a la gestió i finançament de l’activitat “Descens del Xúquer 2022”,

2.3. Liquidació i Compte General: 2021

2.4. Modificació de la plantilla i RLT del Consorci

2.5 Bases Selecció de Personal del Consorci. Ajust de les normes generals de selecció de personal i borses de treball

2.6. Projecte refugi animals abandonats: donar compte de l’estat del projecte

2.7. Préstec pel finançament de refugi d’animals abandonats: inici expedient

3.ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA.

3.1 Estudi de projecte per a promoure pel Consorci plantes solars fotovoltaiques pel subministrament d’energia als municipis.

3.2 Donar compte de l’ execució trimestral pressupostària, pmp i índex de morositat.

4.PRECS I QÜESTIONS

 

Skip to content