Junta General Decembre 2022

SESSIÓ ORDINARIA  DECEMBRE 2022 DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE LA RIBERA, que es celebrarà:

DIA: 14 DE DESEMBRE DE 2022 (dimecres)

HORA:  13.00 HORES

LLOC:  SEU DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

 

ORDRE DEL DIA: En Primera Convocatòria i, de no produir-se el quòrum exigit, una hora després de l’assenyalada, d’acord amb el següent ordre del dia.

1. APROVACIO DE L’ ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.

Esborrany acta consorci MAIG 2022

2. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

2.1. DONAR COMPTE DEL  PROJECTE CANYA A LA CANYA  (Subvenció atorgada pel Ministeri de Transició Ecològica dins Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU).

2.1.Presentació CONSORCI 17.10.22

2.2. PROJECTES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CENTRES D’ACOLLIDA EN TAVERNES DE LA VALLDIGNA I  L’ALCÚDIA PEL SERVEI PER GESTIÓ DIRECTA DE
RECOLLIDA I CONTROL D’ANIMAL ABANDONATS.

2.2. Acord Consorci creació servei canera, aprovacio conveni i delegacio al Pt.

2.2.L ALCUDIA-PARCELA DISTRIBUCION

2.2.TAVERNES-PARCELA DISTRIBUCION

2.3. DONAR COMPTE DELS PROGRAMES/ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN EN LES ACTIVITATS  DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, TURÍSTICA, ENERGIA I EDUCACIÓ AMBIENTAL.

2.3.INFORME DEPT.PROMOCIÓ ECONÒMICA CONSORCI 2022

2.3.ACTIVITATS turisme consorci

2.3.area_Energia_resum_activitats_2022

2.3.ResumenJuntaconsorciActivitatsEducacionAmbiental2022_final

2.4. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, PLANTILLA I RLT PER A L’ANY 2023.

memoria pressupost 2023

Proposta acord pressupost Consorci (3) (1)

V7-Presupuesto CONSORCIO 2023 (1)

V7-Presupuesto CONSORCIO 2023 2

V7-Presupuesto CONSORCIO 2023 3

V7-Presupuesto CONSORCIO 2023 4

3. ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA.

 

4. PRECS I QÜESTIONS.

Skip to content