Convocatòria Junta General del Consorci de la Ribera

SESSIÓ ORDINARIA 2023/03 DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE LA RIBERA:

Data: 30 DE GENER DE 2024 (DIMARTS)

Hora: 19:30 HORES

Lloc: CARRER DEL TARONGER, 116, ALZIRA (SEU DE LA MANCOMUNITAT/CONSORCI DE  LA RIBERA)

 

ORDRE DEL DIA:

  1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
    1. ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE LA RIBERA CELEBRADA EN DATA 19 DE DESEMBRE DE 2023
  2. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
  3. ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA
  4. PRECS I QÜESTIONS
Skip to content