JUNTA GENERAL DEL CONSORCI

DIMARTS, 23 DE GENER 13.30 H. – SEU DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA CR. DEL TARONGER 116 – ALZIRA

 

ORDRE DEL DIA

  1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
  2. CAMPANYA CONTRA ELS VECTORS DE LA MOSCA NEGRA I MOSQUIT TIGRE.
  3. ACTUACIONS DEL PLA DE COMPETITIVITAT TURÍSTICA PER A L’EXERCICI 2018.
  4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
  5. PRESSUPOST DEL CONSORCI PER A L’EXERCICI 2018.
  6. ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA.
  7. PRECS I QÜESTIONS.
Skip to content