Bases borsa enginyers

Nom Enllaç
Bases PDF
Instància Inscripció PDF
Autobaremació PDF
Rectificació anunci de les bases PDF
Anunci aprovació provisional llista d’admesos i exclosos PDF
Anunci aprovació definitiva llista d’admesos i exclosos. Celebració proves selectives PDF
Anunci resultat de la baremació dels mèrits. Celebració fase d’oposició PDF
Anunci puntuació entrevista PDF
Anunci puntuació final i ordre en la borsa PDF
Anunci rectificacio error de transcripcio borsa enginyers PDF