Contractor profile

REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ D’OBRA (TÈCNIC SUPERIOR) I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER A L’ADEQUACIÓ I RECUPERACIÓ DEL CAMÍ NATURAL DE L’ANTIC TRENET  CARCAIXENT-DENIA (TRAM CARCAIXENT-LA BARRACA). DATA DE FINALITZACIÓ DE PRESENTACIÓ D’OFERTES :28 DE MAIG A LES 14 HORES

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA LICITACIÓN DE LA CAMPAÑA DE CONTROL DE VECTORES DEL CONSORCIO DE LA RIBERA

OBRES “ADEQUACIÓ I RECUPERACIÓ DEL CAMÍ NATURAL DE L’ANTIC TRENET”. (PLA DE DINAMITZACIÓ I GOVERNANÇA TURÍSTICA DE LA RIBERA)

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’AUDITORIA EXTERNA DE PRIMER NIVELL DELS PROJECTES SISMA, TEESCHOOLS I PROMINENT-MED DEL CONSORCI DE LA RIBERA

CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 2017/02 DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO PROMINENT MED DEL CONSORCI DE LA RIBERA

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 2017/03 DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REALITZACIÓ D’AUDITORIAS ENERGÈTIQUES DEL PROJECTE TEESCHOOLS DEL CONSORCI DE LA RIBERA