Perfil del contratant

A partir del 2018, les persones interessades a participar o conèixer l’activitat contractual del Consorci de la Ribera, trobaran en la Plataforma de Contractació del Sector Públic tota la informació referent a les licitacions en curs (anuncis, adjudicacions, plecs, …).

Accés al perfil de contractant (Plataforma de contractació del sector públic) Accedir

 

PUBLICITAT DE LICITACIONS

 

ANUNCI DE LICITACIÓ D’INNOVACIÓ EN FUSTERIA EXTERIOR

Anunci de licitació del contracte de les obres de millora de l’eficiència energètica de l’edifici denominat Magatzem de Cucó d’Alzira (València) per mitjà de l’execució de solucions de fusteria exterior de caràcter innovador per a les façanes, de manera que es reduïsca el consum d’energia i les emissions de CO2 associades, al mateix temps que aporten el grau d’insonorització necessari acord el futur ús de l’edifici com a Casal Jove.

Aqueste anunci és informatiu per a donar una major difusió. La publicació d’aquest anunci s’ha realitzat en el suplement del Diari Oficial de la Unió Europea i en la plataforma de contractació amb data 13-06-2018. Tots els tràmits relacionats han de realitzar-se a través de la plataforma de contractació (adjuntem els enllaços directes).

 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:252168-2018:HTML:ES:HTML&tabId=1&tabLang=és

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=%2B6tAcikO44XnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

El pròxim 27 de juny de 2018, a les 11.30h, se celebrarà en el Saló d’Actes de l’Ajuntament d’Alzira una sessió informativa en la qual s’explicaran els presents plecs i es realitzarà una visita a l’edifici objecte del contracte, el Magatzem de Cucó. Les qüestions relacionades amb la present licitació poden enviar-se per correu electrònic a l’adreça electrònica energia@consorcidelaribera.com indicant en l’assumpte: “Prominent MED_CPI_pregunta”.

Termini de presentació de l’oferta: 19-07-2018 a les 14 hores.

 

Licitacions anteriors  Accedir

 

REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ D’OBRA (TÈCNIC SUPERIOR) I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER A L’ADEQUACIÓ I RECUPERACIÓ DEL CAMÍ NATURAL DE L’ANTIC TRENET  CARCAIXENT-DENIA (TRAM CARCAIXENT-LA BARRACA). DATA DE FINALITZACIÓ DE PRESENTACIÓ D’OFERTES :28 DE MAIG A LES 14 HORES

DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA LICITACIÓ DE LA CAMPANYA DE CONTROL DE VECTORS DEL CONSORCI DE LA RIBERA

OBRES “ADEQUACIÓ I RECUPERACIÓ DEL CAMÍ NATURAL DE L’ANTIC TRENET”. (PLA DE DINAMITZACIÓ I GOVERNANÇA TURÍSTICA DE LA RIBERA)

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’AUDITORIA EXTERNA DE PRIMER NIVELL DELS PROJECTES SISMA, TEESCHOOLS I PROMINENT-MED DEL CONSORCI DE LA RIBERA

CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 2017/02 DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO PROMINENT MED DEL CONSORCI DE LA RIBERA

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 2017/03 DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REALITZACIÓ D’AUDITORIAS ENERGÈTIQUES DEL PROJECTE TEESCHOOLS DEL CONSORCI DE LA RIBERA